Privacy

WONDERSHARE PRIVACYBELEID

1. Gegevensbeheerder en vertegenwoordiger

Via onze websites (de "Websites") en desktop-applicaties en mobiele applicaties (de "Applicaties" of "Producten"), implementeren Wondershare en haar gelieerde entiteiten (gezamenlijk "Wondershare", "ons" of "wij") de verwerking van onderstaande persoonlijke gegevens. Wondershare doet er alles aan om uw privacy te beschermen. We begrijpen dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens belangrijk is. We bieden redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

De gegevensbeheerder is Wondershare Technology Group Co., LTD en zijn gelieerde bedrijven(inclusief maar niet beperkt tot Wondershare Technology Co., LTD, Smartzen Limited, ten westen van Donghuan Road, ten noorden van 1-4 Road, ten zuiden van 1-3 Road, Kamer nr. 2, verdieping 6, gebouw nr. 8 van het oosten van het Liuwu-gebouw, Lhasa, China. Vragen over privacy kunnen worden gesteld aan privacy@wondershare.com.

Wondershare heeft een EU-vertegenwoordiger aangesteld in overeenstemming met Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (de "AVG"). U kunt contact opnemen met de aangewezen EU-vertegenwoordiger van Wondershare via gdpr.m@wondershare.de.

Lees het volgende privacybeleid aandachtig dat u, als Gebruiker van de Websites en/of Applicaties (de "Gebruiker" of "U"), relevante informatie verschaft over de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens geïmplementeerd door Wondershare.

2. Gegevensverwerking geïmplementeerd door Wondershare

2.1 De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website en de aankoop en het gebruik van onze producten

Wanneer de Gebruiker onze Website bezoekt, of een Wondershare-product via de Website of de Applicatie koopt, of onze producten gebruikt, implementeert Wondershare de verwerking van persoonlijke gegevens als volgt:

2.1.1 Gegevens die we verzamelen als u onze websites bezoekt

- Informatie over hoe u onze websites bezoekt (inclusief de webpagina die u naar een Wondershare-website heeft geleid, de zoektermen die in een zoekmachine zijn ingevoerd die u naar een Wondershare-website hebben geleid);
- Uw handelingen en klikken naar onze websites;
- Datum en tijd van het bezoek en de duur van het gebruik van de websites.

2.1.2 Gegevens die we alleen verzamelen als u deze aan ons verstrekt

- Naam;
- Geslacht;
- Leeftijd;
- Image;
- E-mailadres;
- Adres;
- Land;
- Postcode;
- Telefoonnummer;
- Bedrijfsnaam en industrie waar u voor werkt;
- Betalingsinformatie zoals creditcardinformatie/bankpasinformatie of andere betalings-/factureringsinformatie;
- Uw accountgegevens;
- Inhoud van communicatie met klantenondersteuning.

2.1.3 Gegevens die we verzamelen als u onze producten gebruikt

We hebben verschillende soorten producten en verschillende producten kunnen verschillende gegevens verzamelen. Over het algemeen kunnen we onderstaande gegevens verzamelen als u onze producten gebruikt.
- Het serienummer van uw product;
- We verzamelen informatie over de producten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot startgegevens, functiegebruik, paginaklikken, aanmeldingsgegevens;
- Uw lokale apparaatinformatie, inclusief maar niet beperkt tot uw apparaatinformatie, apparaathardware, besturingssysteem, andere software op uw systeem, gebruikersnaam, uw Wondershare-ID, locatie, IP-adres, bedrijfslogboekinformatie, de grootte en het formaat van de bestanden waar u mee werkt;
- Crashgegevens en de informatie van de bestanden waarmee u werkt. Als de gebruiker een crashprobleem tegenkomt, zullen we vragen of de gebruiker ermee instemt het originele document naar Wondershare te sturen. Alleen als de Gebruiker ermee instemt om Wondershare het originele document te sturen, kan Wondershare toegang krijgen tot het originele document;
- Voor ons Famisafe-product verzamelen we meestal informatie over het apparaat waarop Famisafe is geïnstalleerd. De informatie kan apparaatmodel, systeemversie en taal, door de gebruiker ingediende informatie, geïnstalleerde applicaties, browserrecord, trefwoord (voor vroege waarschuwingsdoeleinden), rij-informatie, enz. omvatten.

2.1.4 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

Wondershare gebruikt de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:
Opdat Wondershare de gebruiker het bestelde product(en) kan leveren;
Voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is, in overeenstemming met artikel 6.1.b van de AVG en de verzamelde gegevens zijn voor Wondershare nodig om de gebruiker te identificeren en te factureren en om zijn bankrekeningnummer te belasten;
Voor het bieden van klantenservice of ondersteuning;
Om uw identiteit te verifiëren en om piraterij te bestrijden;
Voor interne statistische en analytische doeleinden. Analyseert uw gebruik van onze websites en producten om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt, zodat we onze diensten en de gebruikerservaring kunnen verbeteren en gebruikers kunnen aantrekken en behouden;
Voor het beheer van de terugboeking;
Om u advertenties te laten zien voor Wondershare-producten en -diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren.

2.1.5 Ontvangers van de persoonlijke gegevens

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en geven deze alleen door aan derden voor zover hieronder beschreven en niet verder. We delen, verkopen, verhuren of verhandelen geen persoonlijke gegevens met derden voor hun promotionele doeleinden.
- Gelieerde bedrijven: Wondershare is een wereldwijd bedrijf, met dochterondernemingen over de hele wereld, ook in China, Canada, Japan, Hongkong. We delen gegevens met onze dochterondernemingen tijdens de normale bedrijfsvoering.
- Serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke informatie met bedrijven delen die ons helpen bij het runnen van ons bedrijf door persoonlijke informatie namens ons te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Dergelijke bedrijven omvatten betalingsverwerkingsbedrijven die ons kunnen helpen bij het verwerken van transacties, de partijen die onze cookies van derden en trackingtools leveren die trackinggegevens of analyserapporten kunnen verzenden en naar Wondershare, e-mail serviceproviders die ons kunnen helpen bij het bezorgen van promotiemails aan u, serverbedrijven die we inhuren om u van dienst te zijn, serviceproviders voor doorbelastingsbeheer, aanbieders van fraudebewaking en -preventie, sociale media, online forums van derden en andere marketingplatforms en serviceproviders.

Bovendien kan Wondershare de persoonlijke gegevens van de Gebruiker vrijgeven aan:
- Overheidsinstanties: als Wondershare de plicht heeft om dergelijke persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van haar bedrijf, haar klanten of anderen te beschermen; en - Zakelijke Transacties: aan rechtsopvolgers of vervangende exploitanten van alle of een deel van de respectieve bedrijven van Wondershare.

2.1.6 Overdracht van persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen door Wondershare aan ontvangers worden overgedragen die zich buiten de EU bevinden en dergelijke bestemmingen hebben mogelijk geen wetten die de persoonlijke gegevens van de gebruiker in dezelfde mate beschermen als in de EU.

Wondershare zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker die worden verwerkt door Wondershare of door zijn leveranciers en partners die buiten de EU actief zijn, veilig worden behandeld en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en elke verwerking die in strijd is met de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet.

Hieronder vindt u de relevante informatie over doorgifte:
- Wondershare kan uw betalingsinformatie overdragen aan betalingsverwerkingsbedrijven buiten de EU om transacties te verwerken;
- Wondershare kan cookies en trackingtools van derden gebruiken (zoals AdWords, Bing, bugsplat, Criteo, disqus, fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora) om de informatie bij te houden over hoe gebruikers de Websites en producten, zoals gebruiksgegevens van websites en gegevens van productgebruik, kunnen worden verzonden naar en opgeslagen op servers van derden buiten de EU. Dergelijke cookies en trackingtools van derden kunnen de trackinggegevens of het analyserapport naar Wondershare sturen voor ons bovengenoemde doel. De meeste cookies en trackingtools van derden verwerken uw persoonsgegevens anoniem;
- Wondershare kan uw e-mailadres en andere noodzakelijke informatie, zoals uw naam, overdragen aan leveranciers van e-mailbezorgdiensten buiten de EU om promotie e-mails aan u te sturen;
- Wondershare kan de persoonlijke gegevens op de servers opslaan die worden gehuurd van server serviceproviders;
- Wondershare kan uw relevante persoonlijke informatie overdragen aan marketingplatforms en serviceproviders buiten de EU om de relevante service te voltooien;
- Wondershare kan uw relevante persoonlijke informatie overdragen aan aanbieders van fraudebewaking en -preventie buiten de EU om de relevante service te voltooien.

2.1.7 Duur van de opslag

Wondershare bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens voor de duur die nodig is om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen en 60 dagen na de beëindiging van het contract. Na deze duur, zodat Wondershare het bestaan van een recht, een contract of een wettelijke verplichting kan aantonen, zullen de relevante persoonlijke gegevens in tussenarchieven worden opgeslagen voor een duur die niet langer is dan strikt noodzakelijk is met betrekking tot het doel van de opslag en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Met betrekking tot bankgegevens: deze gegevens worden verwijderd zodra de betaling is verwerkt en effectief is geworden. De opnametijd kan bovendien van toepassing zijn. Het nummer en de vervaldatum van het creditcardnummer (niet de CVV-beveiligingscode) kunnen worden opgeslagen in tussenarchieven voor bewijsdoeleinden in geval van een claim met betrekking tot de betaling, voor de duur die wordt bepaald door de toepasselijke wetgeving.

2.2 Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot opmerkingengedeelten

Wanneer de gebruiker besluit om een opmerking te plaatsen op een Wondershare-product via de websites of de applicaties, implementeert Wondershare de verwerking van persoonlijke gegevens als volgt:

2.2.1 Persoonlijke gegevens die we alleen verzamelen als u deze aan ons verstrekt

Met betrekking tot deze verwerking verzamelt Wondershare de volgende persoonlijke gegevens:

- E-mailadres;
- Naam of bijnaam;
- profielfoto;
- Andere potentiële persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt via zijn opmerking (leeftijd, locatie, enz.);
- De inhoud van uw opmerking.

2.2.2 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

Deze verwerking wordt door Wondershare geïmplementeerd om haar producten te verbeteren en de consumenten en potentiële consumenten betere en transparante informatie over de Wondershare-producten te bieden. Genoemde opmerkingen en de bijbehorende persoonlijke gegevens worden door de gebruiker op vrijwillige basis verstrekt, zodat de verwerking van de verzamelde persoonlijke gegevens afhankelijk is van de toestemming van de gebruiker.
Wondershare kan de opmerkingen (met uw relevante informatie) die u plaatst voor marketingdoeleinden gebruiken zodat anderen onze producten beter kunnen begrijpen en gebruiken.

2.2.3 Ontvangers van de persoonlijke gegevens

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en geven deze alleen door aan derden voor zover hieronder beschreven en niet verder. We delen, verkopen, verhuren of verhandelen geen persoonlijke gegevens met derden voor promotionele doeleinden.
- Gelieerde bedrijven: Wondershare is een wereldwijd bedrijf, met dochterondernemingen over de hele wereld, ook in China, Canada, Japan, Hongkong. We delen gegevens met onze dochterondernemingen tijdens de normale bedrijfsvoering.
- Serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met bedrijven die ons helpen bij het runnen van ons bedrijf door persoonlijke informatie namens ons te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Dergelijke bedrijven omvatten serviceproviders voor e-mailbezorging die ons kunnen helpen bij het bezorgen van promotionele e-mails aan u, serverbedrijven die we inhuren om u van dienst te zijn, sociale media, online forums van derden en andere marketingplatforms en serviceproviders.

2.2.4 Overdracht van persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens worden door Wondershare overgedragen aan ontvangers die zich buiten de EU bevinden en dergelijke bestemmingen hebben mogelijk geen wetten die de persoonlijke gegevens van de gebruiker in dezelfde mate beschermen als in de EU.

Wondershare zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker die worden verwerkt door Wondershare of door haar leveranciers en partners die buiten de Europese Unie actief zijn, veilig worden behandeld en beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en elke verwerking die niet strookt met het hierin uiteengezette privacybeleid.

Hieronder vindt u de relevante informatie over doorgifte:

- Wondershare kan uw e-mailadres en andere noodzakelijke informatie, zoals uw naam, overdragen aan externe leveranciers van e-mailbezorgdiensten buiten de EU om promotie-e-mails aan u te sturen;
- Wondershare kan uw opmerkingen op de servers opslaan die worden gehuurd van server serviceproviders;
- Wondershare kan de persoonlijke gegevens met betrekking tot uw opmerkingen ook overdragen aan sociale media, online forums van derden, andere marketingplatforms en serviceproviders buiten de EU om de relevante service te voltooien.

2.2.5 Duur van de opslag

Wondershare bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens niet langer dan 5 jaar na de verzameling.

2.3 Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot nieuwsbrieven en reclamemails

De gebruiker wil zich mogelijk abonneren op de nieuwsbrief van Wondershare om informatie en nieuws over Wondershare-producten te ontvangen. In dit geval implementeert Wondershare de verwerking van persoonlijke gegevens als volgt:

2.3.1 Verzamelde persoonlijke gegevens

Met betrekking tot deze verwerking verzamelt Wondershare alleen de door u verstrekte informatie, zoals het e-mailadres, de naam of bijnaam van de gebruiker, het land, het voorkeursproduct en uw werking op de promotie e-mails.

2.3.2 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

Wondershare implementeert de verwerking van persoonlijke gegevens om consumenten en potentiële consumenten informatie en nieuws over Wondershare-producten te bieden.

Het abonnement op de nieuwsbrieven van Wondershare en de daaraan gerelateerde verstrekking van persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, zodat de verwerking van de verzamelde persoonlijke gegevens afhankelijk is van de toestemming van de gebruiker.

2.3.3 Ontvangers van de persoonlijke gegevens

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en geven deze alleen door aan derden voor zover hieronder beschreven en niet verder. We delen, verkopen, verhuren of verhandelen geen persoonlijke gegevens met derden voor promotionele doeleinden.
- Gelieerde bedrijven: Wondershare is een wereldwijd bedrijf, met dochterondernemingen over de hele wereld, ook in China, Canada, Japan, Hongkong. We delen gegevens met onze dochterondernemingen tijdens de normale bedrijfsvoering.
- Serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met bedrijven die ons helpen bij het runnen van ons bedrijf door persoonlijke informatie namens ons te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Dergelijke bedrijven zijn onder meer aanbieders van e-mailbezorgdiensten die ons kunnen helpen bij het bezorgen van promotionele e-mails aan u, serverbedrijven die we inhuren om u van dienst te zijn, de partijen die onze cookies van derden en trackingtools leveren.

2.3.4 Overdracht van persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens worden door Wondershare overgedragen aan ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden en dergelijke bestemmingen hebben mogelijk geen wetten die de persoonlijke gegevens van de Gebruiker in dezelfde mate beschermen als in de Europese Unie.

Wondershare zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker die worden verwerkt door Wondershare of door haar leveranciers en partners die buiten de Europese Unie actief zijn, veilig worden behandeld en beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en elke verwerking die niet strookt met het hierin uiteengezette privacybeleid.

Hieronder vindt u de relevante informatie over doorgifte:

- Wondershare kan uw e-mailadres en andere noodzakelijke informatie, zoals uw naam, overdragen aan leveranciers van e-mailbezorgdiensten buiten de EU om u nieuwsbrieven en promotie e-mails te sturen;
- Wondershare kan de persoonlijke gegevens opslaan op de servers die worden gehuurd van serverserviceproviders;
- Wondershare kan cookies van derden en trackingtools (zoals Google Analytics) gebruiken om de informatie over de werking van de gebruiker in de advertentie e-mails te volgen, dergelijke gegevens worden verzonden naar en opgeslagen op servers van derden buiten de EU.

2.3.5 Duur van de opslag

Wondershare bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende 3 jaar vanaf hun verzameling of vanaf het laatste contact met de gebruiker (wat later is).
Aan het einde van deze periode van 3 jaar kan Wondershare contact met de Gebruiker opnemen om te weten of de Gebruiker commerciële informatie van Wondershare wil blijven ontvangen. In het geval dat Wondershare geen positief en expliciet antwoord van de gebruiker ontvangt, worden de persoonlijke gegevens verwijderd of gearchiveerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

2.4 Cookies en trackingtools

Wondershare implementeert een aantal industriestandaard hulpmiddelen voor het bijhouden van informatie om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze websites en applicaties. Wanneer de gebruiker de websites en/of applicaties raadpleegt, implementeert Wondershare cookies op het apparaat van de gebruiker. De trackingtools van derden worden genoemd, maar dit betekent niet noodzakelijk dat al onze websites of producten alle onderstaande trackingtools gebruiken.

Nr. Naam van trackingtools van derden Gegevens verzameld door trackingtools Doel van het verzamelen van gegevens Gebruikt op website of product
1 Adwords, Bing, Criteo, Facebook, LinkedIn, Quora Gebruiksgegevens van de website targeting en reclamedoeleinden Website
2 fabric,FireBase,Flurry lokale apparaatgegevens;productgebruiksgegevens;gegevens die door de gebruiker zijn ingediend beter begrip hoe de producten werken en crashen en verbeteringen aanbrengen product
3 Google Analytics Gebruiksgegevens van de website;product gebruiksgegevens;lokale apparaatgegevens beter begrip hoe de website en het product werken, en verbeteringen aanbrengen Website product
4 bugsplat crashgegevens beter begrip hoe het product crasht en verbeteringen aanbrengen product
5 disqus Reacties van gebruikers op het product en de website betere weergave en beheer van opmerkingen van gebruikers Website
6 Hotjar Gebruiksgegevens van de website beter begrip hoe de websites werken en verbeteringen aanbrengen Website
7 Pardot Aanvraaginformatie en andere gegevens die door de gebruiker zijn ingediend. Om Wondershare in staat te stellen contact op te nemen met gebruikers om de vraag op te volgen. Website

Lees voor meer informatie over cookies en trackers het cookiesbeleid van Wondershare

3. Rechten van de gebruiker

Voor zover vereist door de wet van uw rechtsgebied, heeft u mogelijk onderstaande rechten. Voordat u onderstaande rechten uitoefent, kunt u uw juridisch adviseur raadplegen als de wetten van uw rechtsgebied onderstaande rechten voorschrijven. Inwoners van de EU hebben volgens de AVG onderstaande rechten.

Rechten Inhoud
Het recht om geïnformeerd te worden De Gebruiker heeft het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over hoe Wondershare persoonlijke gegevens en zijn rechten verzamelt en gebruikt. Dit is de reden waarom Wondershare de Gebruiker de informatie in dit privacybeleid verstrekt.
Het recht op toegang De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens (als Wondershare deze verwerkt) en andere bepaalde informatie (vergelijkbaar met die in dit privacybeleid).
Het recht op rectificatie De gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
Het recht om te wissen Dit ‘recht om te worden vergeten’ stelt de gebruiker in staat op het schrappen of verwijderen van zijn persoonlijke gegevens aan te vragen als er geen dwingende reden is voor Wondershare om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht om te verwijderen; er zijn uitzonderingen.
Het recht om de verwerking te beperken Onder bepaalde omstandigheden heeft de gebruiker het recht om verder gebruik van zijn persoonsgegevens te ‘blokkeren’ of te verbergen.
Het recht op dataportabiliteit De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens die aan Wondershare worden verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en heeft het recht om die gegevens naar een andere controller te verzenden.
Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking De Gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.
Het recht om een klacht in te dienen De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop Wondershare zijn persoonsgegevens behandelt of verwerkt bij zijn nationale toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL).
Het recht om toestemming in te trekken Als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking van zijn persoonsgegevens geïmplementeerd door Wondershare, heeft de gebruiker het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. In het geval dat de Gebruiker dit doet, betekent dit niet dat alles wat Wondershare heeft gedaan met de persoonlijke gegevens van de Gebruiker met zijn toestemming tot dan toe onwettig is).
Het recht om instructies te definiëren De gebruiker heeft het recht om algemene of specifieke instructies te geven met betrekking tot opslag, verwijdering en gebruik van zijn persoonlijke gegevens na overlijden.

Om u te registreren bij Wondershare, om een Wondershare-account aan te maken en om sommige Wondershare-websites, -producten of -diensten te gebruiken, is het verstrekken van bepaalde informatie zoals het e-mailadres verplicht: als relevante informatie niet wordt verstrekt, kunnen we niet een Wondershare-account beheren, of u de gevraagde websites, producten of diensten leveren. Alle andere verstrekking van uw gegevens is optioneel. Door optionele informatie te verstrekken, kunnen we u een betere ervaring bieden, zoals meer gepersonaliseerde of op maat gemaakte inhoud of aanbiedingen.

4. Herziening van dit privacybeleid

Af en toe kunnen we dit privacybeleid (of andere documenten met betrekking tot het privacybeleid) wijzigen om Wondershare in staat te stellen uw persoonlijke gegevens op een andere manier te gebruiken of te delen. Als we dat doen, geven de links naar het beleid op onze websites (die doorgaans in de voettekst van de website staan) aan dat het beleid is gewijzigd. Voor nieuwe gebruikers wordt de wijziging van kracht bij het plaatsen. Voor bestaande gebruikers geldt dat als de wijziging significant is, deze 30 dagen na plaatsing van kracht wordt. We raden u aan om het privacybeleid regelmatig te bekijken voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

5. Contact opnemen met Wondershare

Als de gebruiker om welke reden dan ook contact moet opnemen met Wondershare (inclusief om zijn rechten uit te oefenen met betrekking tot gegevensbescherming zoals hierboven uiteengezet), neem dan contact op met privacy@wondershare.com.
Wondershare zal handelen naar de verzoeken van de Gebruiker en kosteloos informatie verstrekken, behalve wanneer de verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn (in het bijzonder vanwege hun repetitieve karakter), in welk geval Wondershare een redelijke vergoeding kan aanrekenen (rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of communicatie, of het ondernemen van de gevraagde actie), of weigeren gevolg te geven aan het verzoek.