Basisvoorwaarden

Basisvoorwaarden

Wondershare maakt haar informative en producten beschikbaar aan u op deze website, die voldoen aan de volgende basisvoorwaarden. Door het bezoeken van deze website accepteert u de basisvoorwaarden. Wondershare reserveert haar recht om alle rechten toe te passen en aandeel doen bij enige schending van deze basisvoorwaarden.

Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijnvoorbehouden.

Gezien de inherente gevaren van het gebruik van elk Software beschikbaar door te downloaden van het Internet, vermaand Wondershare Software hierbij zich om zeker te zijn dat u alles compleet begrijpt en de risico's kent voordat u Software download (inclusief enige limitatie, de potentiele infectie van het systeem door computer virussen en verlies van data). U bent volledig verantwoordelijk voor adequate bescherming en backup van de data en de gebruikte apparatuur in verband met de Software.

AFBEELDINGEN: Alle logo's, splash screens, pagina headers, afbeeldingen en grafieken getoond op deze Site zijn handelsmerken, service merken, en/of auteursrechtelijk beschermd (Collectie, ''Marks'') door Wondershare of haar dere partij licentie houders.. Behalve als het uitdrukkelijk is toegestaan van het, gebruiken, kopieren, verzenden, tonen, aanpassen of distribueren van enige Marks in elke vorm of elke wijze zonder uitdrukkelijke geschreven toestemming van Wondershare is verboden en kan het copyright, handelsmerk, privacz of andere rechten van China schenden.

TOESTEMMING: U gaat er mee akkoord om Wondershare, onze gelieerden en hun officieren, directeuren, agenten en medewerkers te vergoeden, te verdedigen, veilig te houden tegen alle claims, verliezen, verantwoordelijkheden, kosten en uitgaves, inclusief advocaat kosten, komende door of gerelateerd aan de gebruikers inhoud, gebruik van de Site, of schending van de basisvoorwaarden.

OPMERKINGEN: Alle informatie, opmerkingen of al het materiaal dat u via Wondershare Software hebt geplaatst of verstuurd, inclusief reacties, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of anderszins ("Reacties"), worden beschouwd als niet-vertrouwelijke en vrij te gebruiken informatie. Wondershare heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Reacties en mag dergelijke Reacties dan ook zonder enige beperking reproduceren, gebruiken, vrijgeven, exposeren, tonen, wijzigen, op welke wijze dan ook gebruiken, publiceren of distribueren. Daarnaast zijn wij en onze ouder en gelieerde vrij om ideeen, concepten, know-how, of technieken die de communicatie die je naar de site stuurt voor welk doel dan ook, te gebruiken zonder compensatie naar u toe, inclusief, maar nietgelimiteerd tot ontwikkeling, productie, en marketing producten die gebruik maken van zulke informatie.

REPRODUCTIES: Elk Geauthoriseerde reproducties vam de informative hierover moeten de copyrights bevatten, handelsmerken en andere auteursrechtelijke bezittingen van Wondershare Software, of elke kopie van de materialen aangemaakt door u. De licentie van de Software en het gebruik van deze website is geregeerd door de rechten van China en de rechten van uw land.

COPYRIGHT: Het auteursrecht van en het materiaal op deze website (inclusief, zonder beperking van de tekst, grafieken, logo's, geluiden en software) is eigendom en onder licentie van Wondershare Software Co., Ltd. Alle materialen op deze site zijn beschermd door de Chinese en Internationale copyright rechten en mogen niet gekopieerd, reproduceert, gedistribueerd, verzonden, getoond, aangepast uitgegeven, of verhandeld worden in elke vorm of wijze of me dia zonder de geschreven toestemming van Wondershare Software Co., Ltd. U mag niet de copyrights aanpassen of verwijderen, zoo ok andere opmerkingen over kopieeren van de inhoud.

HANDELSMERK: Wondershareis een handelsmerk van Wondershare Software Co., Ltd en legal beschermd door rechten. Het mag alleen gebruikt worden bij gekregen en geschreven toestemming van Wondershare Software Co., Ltd op specifieke omstandigheden. Het gebruik van de Wondershare handelsmerk voor commerciele doeleinden zonder enige geschreven toestemming van Wondershare schendt de handelsmerken en is oneerlijke competitie en schendt de rechten.

Voor vragen, ga aub naar de Klanten Service Centrum voor hulp. Bedankt.

Billing Information

Merchant Billing Information: Advancer Limited

Merchant Billing Address: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK